Andelsbolig-vurderinger

Når du skal sælge din andelsbolig, skal du bruge en vurdering af boligen. Her vurderes og prissættes de forbedringer, du har tilføjet lejligheden – og det løsøre, du ønsker, skal indgå i handlen. Du kan altså helt eller delvist få din investering i forbedringer og løsøre med, når du flytter. En vurdering skal udføres af en uvildig vurderingsmand, udpeget af bestyrelsen.

Jeg har udført vurderinger i snart 20 år og er fast vurderingsmand i mere end 50 andelsboligforeninger. I mange år var jeg også syn- og skønsmand og voldgiftsmand i ABF-regi.
Når jeg foretager en vurdering, har jeg altid øje for den indsats, andelshaver har lagt i at forbedre sin lejlighed. Men en vurdering skal altid skal være fair og retvisende og både sælger og køber skal kunne leve med min indsats.
Vurderinger er min hovedbeskæftigelse. Jeg prioriterer derfor altid at servicere mine mange vurderingskunder. Jeg foretager som regel en besigtigelse og udarbejder vurderingsrapporten i løbet af en uge fra den første kontakt.

Skal du sælge din andelsbolig, kontakter du mig for en besigtigelse. Herefter udarbejder jeg en vurderingsrapport på baggrund af de oplysninger, jeg får fra dig. Den færdige rapport sender jeg til dig, administrator og evt. bestyrelsen. Herfra går selve salgsarbejdet i gang. Administrator udarbejder en salgsopstilling, du kan annoncere salget, der arrangeres fremvisninger og handlen indgås. Opstår der tvivl mellem sælger og køber, bistår jeg gerne med at opklare tvivlen. Men en tvist skal altid løses mellem sælger og køber, eventuelt med juridisk mellemkomst.

Kokken 1