Andelsboligvurderinger

2 linjer. Forklar essensen i denne service. Denne intro viser med to linjer, om læser er kommet ind på den rette side, så vælg dine ord ud fra læsers interesse.

Definition
Hvad er Andelsboligvurderinger i.f.t. den service, du tilbyder? Hvorfor er det vigtigt? Hvad er formålet med at hyre dig til opgaven? Forklar det helt nøgternt ud fra det du tilbyder. Opstil gerne din service i punktform.

Professionel Andelsboligvurdering
Hvordan letter du opgaven for læser? Hvad får læser ud af at hyre dig frem for en anden ? Hvor lang erfaring har du? Hvorfor er det nemt at samarbejde med dig om denne opgave? Nævn både fordele og ulemper / hvad du tilbyder vs ikke tilbyder, når man samarbejder med dig. Åbenhed er vigtig.

Andelsboligvurdering trin for trin
Hvordan foregår det trin for trin?

Din baggrund for at kunne løse opgaven 
Forklar i et kort afsnit hvem du er, så læser forstår din baggrund for at kunne løse denne opgave optimalt. Det skal skrives helt kort i forhold til de fakta, du nævnte ovenfor. Her også et foto af dig for tillid.
Nederst kommer et link til OM siden, så træk kun det relevante fakta i forhold til denne præcise service ud.

Kontakt
To linjer om hvordan man kontakter eller bestiller et møde med dig.

Referencer
Det er rart for læser, hvis du kan give et par referencer på tre personer, som har noget at sige om din evner i forhold til Andelsboligvurdering. Det giver køber tryghed.