Studieture med Arkitekt Paul Børling

2 linjer. Intro om essensen i denne service. Denne intro viser med to linjer, om læser er kommet ind på den rette side, så vælg dine ord ud fra læsers interesse.

Definition
Hvad er en studietur? Hvad er formålet med en studietur med dig? Hvorfor er en studietur spændende med dig som guide frem for en anden?

studietur til din favoritby
Hvor foregår det? Hvem kan deltage? Hvornår foregår det. Hvor længe tager det?

Unikke studieture
Kan man bestille en skræddersyet studietur, så turen kan købes af skoler, virksomheder og vennegrupper?

Hvem holder studietur?
Tre linjer om, hvem du er, så læser forstår din baggrund for at kunne give en spændende studietur. Her også et foto af dig for tillid.

Bestil en studietur
Diverse praktiske oplysninger om, hvordan man bestiller en Studietur.

…..

Byer/destinationer/ruter
Herefter kan du fx præsentere hver by/rute i korte afsnit fx med priser til sidst i hvert afsnit.