Beboerrådgivning

2 linjer. Forklar essensen i denne service. Denne intro viser med to linjer, om læser er kommet ind på den rette side, så vælg dine ord ud fra læsers interesse.

Definition
Hvad er Beboerrådgivning i.f.t. den service, du tilbyder? Hvorfor er det vigtigt? Forklar det helt nøgternt ud fra det du tilbyder. Opstil gerne din service i punktform.

Upartisk Beboerrådgivning
Hvad er formålet med at hyre dig til opgaven frem for at stå for det selv. Hvordan letter du opgaven for boligselskabet og beboerne? Hvad får ejendom ud af at hyre dig frem for en anden? Hvor lang erfaring har du? Hvorfor er det nemt at samarbejde med dig om denne opgave? Nævn både fordele og ulemper ved at samarbejde med dig. Åbenhed er vigtig.

Beboerrådgivning trin for trin
Hvor foregår det trin for trin?

Beboerrådgivning giver tryghed
Forklar hvorfor Beboerrådgivning er så vigtig. Hvad betyder det for beboeren og for ejendommen? Hvorfor udfører du din Beboerrådgivning på lige denne måde og ikke en anden måde? Nævn både fordele og ulemper ved din metode. Åbenhed er vigtig.

Din baggrund for at kunne løse opgaven 
Forklar i et kort afsnit hvem du er, så læser forstår din baggrund for at kunne løse denne opgave optimalt. Det skal skrives helt kort i forhold til de fakta du nævnte ovenfor. Her også et foto af dig for tillid.
Nederst kommer et link til OM siden, så træk kun det relevante fakta i forhold til denne præcise service ud.

Kontakt
To linjer om hvordan man kontakter eller bestiller et møde med dig.

Referencer
Det er rart for læser, hvis du kan give referencer inddelt i byer, ejendomstyper m.m. her. Det kræver bare tre kontaktpersoner, som har sagt ja til at være dine referencer. Det giver køber tryghed.