Genhusning af Beboere

2 linjer. Forklar essensen i denne service. Denne intro viser med to linjer, om læser er kommet ind på den rette side, så vælg dine ord ud fra læsers interesse.

Definition
Hvad er genhusning i.f.t. den service, du tilbyder? Forklar det helt nøgternt ud fra det du tilbyder. Opstil gerne din service i punktform.

Nem genhusning
Hvad er formålet med at hyre dig til opgaven frem for at stå for det selv. Hvordan letter du opgaven for boligselskabet? Hvad får køber ud af at hyre dig frem for en anden? Hvor lang erfaring har du? Hvorfor er det nemt at samarbejde med dig om denne opgave? Nævn både fordele og ulemper ved at samarbejde med dig. Åbenhed er vigtig.

Genhusning trin for trin
Hvor foregår det trin for trin?

Hvor bliver lejerne genhuset?
Forklar hvor lejerne/beboerne bliver genhuset. Hvorfor der? Hvad betyder det for beboeren og for ejendommen at det sker sådan og ikke på en anden måde / et andet sted? Nævn både fordele og ulemper. Åbenhed er vigtig.

Din baggrund for at kunne løse opgaven 
Forklar i et kort afsnit hvem du er, så læser forstår din baggrund for at kunne løse denne opgave optimalt. Det skal skrives helt kort i forhold til de fakta du nævnte ovenfor. Her også et foto af dig for tillid. Nederst kommer et link til OM siden, så træk kun det relevante fakta i forhold til denne præcise service ud.

Kontakt
To linjer om hvordan man kontakter eller bestiller et møde med dig.

Referencer
Det er rart for læser, hvis du kan give referencer inddelt i byer, ejendomstyper m.m. her. Det kræver bare tre kontaktpersoner, som har sagt ja til at være dine referencer. Det giver køber tryghed.