Byvandring med Arkitekt Paul Børling

2 linjer. Intro om essensen i denne service. Denne intro viser med to linjer, om læser er kommet ind på den rette side, så vælg dine ord ud fra læsers interesse.

Definition
Hvad er en byvandring? Hvad er formålet med en byvandring? Hvorfor er det spændende med en byvandring?

Byvandring i din favoritby
Hvor foregår det? Hvem kan deltage? Hvornår foregår det. Hvor længe tager det?

Byvandring emner
Kan man bestille en skræddersyet byvandring eller er ruten/emnet prædefineret?

Hvem holder byvandringen?
Tre linjer om, hvem du er, så læser forstår din baggrund for at kunne give en spændende byvandring. Her også et foto af dig for tillid.

Bestil en byvandring
Diverse praktiske oplysninger om, hvordan man bestiller en Byvandring.

…..

Byer/destinationer/ruter
Herefter kan du fx præsentere hver by/rute i korte afsnit fx med priser til sidst i hvert afsnit.