Skal du sælge din bolig?

Skal du sælge din andelsbolig, kan du få godtgjort de udgifter, du har haft til forbedringer i boligen. Reglerne kan altid findes i foreningens vedtægter.

Før salget foretager jeg en gennemgang af andelsboligen. Efter gennemgangen udarbejder jeg en rapport, hvor jeg beskriver lejlighedens tilstand og indretning. Jeg laver også en oversigt over de udgifter, der har været til forbedringsarbejdet. Udgifterne afskrives over en årrække, afhængig af hvilke forbedringer, der er tale om. Du får altså en opstilling, der fortæller hvor meget du kan få betalt, når du nu sælger lejligheden.

Før jeg kommer på besigtigelsen, skal du udarbejde en oversigt over, hvilke forbedringer der er i lejligheden. Oversigten skal fortælle:

 

- I hvilket rum er arbejdet udført.

- Hvad er der udført.

- I hvilket årstal er det sket.

- Hvad har det kostet.

 

Bilag, bonner, fakturaer, o.l. vedlægges og hvis du har udført “eget arbejde” (og foreningen accepterer at der betales for dette), skal du angive, hvor mange timer du har brugt.

 

Du kan downloade et skema her til brug for din oversigt: sælger-skema.

 

Du kan få godtgjort det beløb arbejdet konkret har kostet dig. Hvis du f.eks. har købt noget med rabat, er det den pris du har købt det for, der tæller. Altså ikke den oprindelige pris uden rabat! Og hvis du har udført “eget arbejde”, skal du være opmærksom på, at arbejdet skal være udført “håndværksmæssigt korrekt”.

 

Det er ikke alt arbejde, der tæller som forbedringer. Det meste malerarbejde og afslibning af gulve regnes f. eks. som vedligeholdelse. Det får du ikke penge for.