Renovering af Lejerbos afdeling 166, Agervang-Engvang, Holbæk

Renoveringen af afd. 166 indebar en omfattende renovering.

Landsbyggefonden har ydet støtte til bl.a. udskiftning af vinduer og udvendige døre, istandsættelse af opgange, etablering af nye badeværelser og omlægning af de tekniske installationer. Herudover opføres et helt nyt fælleshus og der udføres friarealforbedringer.

Jeg var med på rådgiverholdet som beboerkoordinator.

D.v.s. jeg stod for information og dialog i forhold til beboerne. I projekteringsfasen har jeg gennemført beboermøder, inspirationsture til tilsvarende projekter og potentielle leverandører og jeg redigerede en "byggeavis" og en hjemmeside. 

Der blev etableret en byggeudstilling for beboerne, hvor man i fred og ro kunne se de elementer der skulle indgå i ombygningen.

Jeg bistod byggeledelsen med varslinger o.l. i forhold til håndværkerne og i det hele taget med at få byggesagen til at glide så smertefrit som muligt.

Renoveringen gik fysisk i gang i august 2011 og blev afsluttet i foråret 2013.

Opgaven udførtes for Lejerbo i samarbejde med:

Vilhelm Lauritzen Arkitekter (totalrådgiver)

Eibye og Holmsgaard, rådg. ing.

Peter Holst Arkitektur og Landskab

www.agervang-engvang.dk