Ny gårdhave, Rødegården i København

Området omkring Øresundsvej har i det seneste tiår været genstand for en markant opgradering. I den store karre Rødegård, Øresundsvej, Spaniensgade og Lyongade er der nu etableret et fint, fælles friareal. Karreen er speciel idet Socialcenter Amager ligger centralt i gårdrummet omgivet af tre store beboelsesejendomme, et par udlejningsejendomme og en mindre andelsboligforening. Det nye gårdanlæg er blevet meget grønt, og med gode udfoldelsesmuligheder for karreens børn og unge. Og der er indarbejdet mulighed for lokal afledning af regnvand i karreen.
Jeg fungerede som forretningsfører, Niels Lützen Landskabsarkitekter projekterede og PP Landskab udførte. Anlægget blev afleveret til beboerne i 2014.