HVEM ER DET?

Bag firmanavnet gemmer sig Paul Børling, født 1955 og uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1985.
Jeg har i hele min karriere arbejdet med modernisering og renovering af eksisterende bygninger og forbedringer af eksisterende byrum. I de første år efter arkitektskolen arbejdede jeg på et par mindre tegnestuer og de sidste 16 års ansættelse var i SBS Byfornyelse, hvor jeg sagde mit job som chefkonsulent op pr. 1. marts 2008.

 

Mit arbejdsfelt er delt op i tre ligeværdige dele; vurdering af andelsboliger, tilrettelæggelse af studierejser samt koordinering og projektledelse for såvel private som offentlige kunder.

Nøgleordet i mit virke er god kommunikation. Uanset om jeg skal forholde mig til de forbedringer en andelshaver har udført i sin bolig, eller jeg skal koordinere et større byrumsprojekt, er det vigtigt fra start til slut at kunne kommunikere klart og tydeligt.

En kommunikation som er baseret på mine mere end 30 års erfaring som arkitekt. Og som hele vejen rundt bærer præg af, at jeg både har siddet på tegnestuerne, været tilsynsførende på byggepladserne og fungeret som bygherrerådgiver.

 

Firmaet har kontor på Falkoner Alle 96, 2000 Frederiksberg.