Fælles friareal karre 2

Frederiksberg kommune har ydet en kollosal indsats når det gælder byfornyelse og bygningsforbedring. Få kommuner har set og udnyttet de fine muligheder byfornyelsen giver for forbedring af dagliglivet som Frederiksberg. I Svømmehalskvarteret er det bl.a. blevet til etablering af 18 fælles gårdanlæg i lige så mange karreer.

Jeg er stolt af at have været involveret i 6 af disse anlæg. Og aktuelt er jeg forretningsfører ved etablering af anlæg nr. 19 i

karreen Godthåbsvej, Bogøvej, Holger Danskes Vej og Ærøvej.

I et samarbejde med en engageret gruppe af karreens beboere er der udarbejdet et projekt som er gennemført med aflevering i foråret 2011.

Hovedtemaet i det fine projekt er at samle de fælles rekreative funktioner i midten af gårdrummet, og give hver ejendom en opholds-terrasse ved bitrappeindgangene.

Opgaven udføres for Frederiksberg Kommune i samarbejde med:

Peter Holst Arkitektur og Landskab (ved landskabsarkitekt Lasse Flies Madsen)

Anlægsgartnerfirmaet Jens H. Hansen AS