Diakonissestiftelsen helhedsplan - inspirationskatalog

Diakonissestiftelsens byggeudvalg forestår den store opgave, at realisere de store muligheder der er for at indrette bygningskomplekset på Frederiksberg til at huse flere forskellige funktioner. Jeg blev i 2013 bedt om at udarbejde et inspirationskatalog til brug for udvalgets medlemmer. I kataloget beskrives: At bygge nyt til gammelt, foyer-mødested, præfabrikeret byggeri, grønne tage, seniorboliger, plejeboliger, hospice og børneinstitution. Alle temaer med stor betydning for omdannelse og renovering.
Arbejdet med kataloget blev rundet af med en gennemgang for udvalget og en studietur til Malmø.