Den grønne Forbindelse, Sundby Have

I perioden 2005 - 2009 har Københavns Kommune gennemført et områdeløft i Øresundsvej-kvarteret. Mange lokale kræfter har bidraget med forslag til forbedring af området, og et af de prioriterede projekter var "Den grønne Forbindelse".

Vejstrækningen Reberbanegade, Spaniensgade, Kirkegårdsvej og en del af Grækenlandsvej skal forskønnes og fredeliggøres.

Jeg vandt opgaven i udbud sammen med Peter Holst Arkitektur og Landskab (som totalrådgiver), og startede med at tilrettelægge en kort og intens borgerdialog. Her blev det besluttet at etablere et nyt, spændende byrum ved Sundby Kirkegård, samt accentuere 4 gadehjørner på strækningen, bl.a. ved opstilling af specaldesignede "hjørnesten". 

Bjørn Nørgaard har, i samarbejde med arkitektfirmaet Boldsen og Holm, tegnet et fantastisk kreativt hegn til kirkegården. Desværre er der ikke midler i projektet til at realisere dette, så der søges om ekstern fondsstøtte for at realisere dette fine kunstværk.

Projektet er gennemført med invielse af Sundby Have sommeren 2011.

Opgaven udføres for Københavns Kommune, Center for Anlæg og Udbud, i samarbejde med:

Peter Holst Arkitektur og Landskab (ved landskabsarkitekt Line-Kathrine Birkemose)

ViaTrafik

Andersen og Grønlund, rådg. ing.

Professor Bjørn Nørgaard

Arkitekter maa Boldsen og Holm