CV

Født 1955, studentereksamen 1975.

Kunstakademiets Arkitektskole:
Institut for by- og landskabsplanlægning 1975-1979 og 1984-1985.
Institut 3C2 (Professor Jens Chr. Tirstrup) 1980-1984. 
 
ANSÆTTELSER
1980 - 1984
1985 - 1986 
1986 - 1989 
1989
1989 - 1992
1992 - 2008
2008 
  Studentermedhjælper i Planstyrelsen
Arkitekt maa Finn Strabo, Hellebæk
Maaholm & Hammer, senere Maaholm, Foss og Christiansen - arkitekter
Busk Design AS
Karsten Pålssons tegnestue
SBS Byfornyelse / Rådgivning
Eget firma

ARBEJDSFELT
 • I Planstyrelsen arbejdede jeg hovedsagligt med formidlingsopgaver.
 • For Finn Strabo og Karsten Pålsson arbejdede jeg med renoveringer og bygningsfornyelser.
 • Hos Maaholm m.fl. og Busk Design var opgaverne varierede, men alle i relation til den eksisterende bygningsmasse.
 • I SBS har jeg beskæftiget mig med:
  • Forretningsfører-arbejde i forbindelse med opgaver for KKRE (Københavns Kommunes Boligejendomme). Opgaverne var moderniseringer, udskiftning af vinduer og indlæggelse af fjernvarme i store og større ejendomme.
  • Ansvarlig for SBS’ arbejde på Frederiksberg, hovedsagligt den traditionelle byfornyelsesplanlægning og gennemførelse af fælles friarealer.
  • Arbejdet med planlægningsopgaver på Fyn og Sjælland (udenfor København); Områdebaseret og forefaldende planlægningsarbejde, bygherrerådgivning, analyser og strategioplæg. 
  UDVALGTE OPGAVER I SBS:
  By- og Boligministeriets bypulje


  Ansøgning og gennemførelse af:
  Plums i Assens Strategi for omdannelse af centralt beliggende erhvervsområde.   2000 – 2001
  Holbæk – by til vandet 
  Strategi for vitalisering af centralt område mellem havn og by. 
    2000 – 2001

  Helhedsorienteret byfornyelse / områdefornyelse

  I følgende sager har jeg skrevet ansøgning til Socialministeriet (nu Indenrigs- og Socialministeriet). Ansøgningerne er alle imødekommet på nær to *.
  I sagerne, på nær mrk. **, har jeg skrevet byfornyelsesprogram, forestået borgerinddragelse og medvirket som projektleder i delprojekter i gennemførelsen.
  Ørkildsgade i Svendborg    1999 - 2005
  Kokkedal    2001 - 2007
  Holbæk gl. havn   2001 - 2007
  Nykøbing Sj.    2003 *
  Høje-Taastrup, Kulturringen (områdefornyelsesforsøg ved Tåstrupgård)   2004 - 2009
  Svendborg havn - **   2005
  Holbæk, Kirkestræde   2005 - 2010
  Rødovre, Kærene   2005 - 2010
  Kalundborg midtby 
  Ansøgning imødekommet, men ikke gennemført af kommunen.
    2006 - 
  Hillerød bymidte    2007 - **
  Vordingborg bymidte    2008 * 

  Anden planlægning
  Medvirket i udarbejdelse af Byfornyelsesstrategi, Hvidovre    1999
  Koordinering af Boliganalyse Frederiksberg   2001 - 2002
  Ansøgning til Bedre Byrum, Rønne
  Udvalgt af Realdania, men ikke gennemført af kommunen. 
    2003
  Strategi for forbedringer af friarealer i Kærene, Rødovre    2004 – 2005
  Ansøgning til Realdania om udvidelse af Taastrup Teater   2007
  Brugerundersøgelse til udvidelse af Taastrup Teater   2007
  Bygherrerådgiver ved udvidelse af Taastrup Teater   2007 - 2008
  Koordinering af ajourføring af Boliganalyse, Frederiksberg    2007 - 2008 

  Rapporter
  Totalentreprise Bogense    1998 ¤
  Totalentreprise, Gl. Kalkbrænderivej   2002 ¤ 
  Byfornyelse i København og Berlin   2002 ¤ 
  Arkitektonisk nytænkning i byfornyelsen
   (Eksempelsamling for Erhvervs- og Boligstyrelsen) 
    2003
  ¤ = projekt-afrapporteringer

  Lokalplaner
  Hvidovre (Hvidovrebo, Strandmarken)    1999
  Assens (Plums arealer)    2001 

  Fælles gårdanlæg 
  Projektleder, planlægning, beboerdialog og gennemførelse:
  Karre 03 ved Kronpr. Sofiesvej, Frederiksberg    1994 - 1995
  Karre 26 ved Rolfsvej, Helgesvej, Frederiksberg    1996 - 1998
  Karre 27 ved Folkvarsvej, Rolfsvej, Frederiksberg    2003 - 2006
  FRØX-karreen ved J. M. Thielesvej, Frederiksberg    1996 - 1997
  Østergade-karreen i Assens    2002 – 2004
  Karre 21 ved Sindshvilevej, Frederiksberg (afslutning)   2005 – 2007 
  Karre 23 ved Roarsvej, Frederiksberg (opstart)   2007 - 2008 

  Andet
  Byggeriets hus, Godthåbsvej Frederiksberg (Kulturby 96) 
  (projektledelse, koordinering og fundraising)
    1995 – 1996
  København / Berlin
  (projektleder for By & Boligmin.s erfaringsudvekslingsforsøg) 
    1998 – 2001
  Konkurrence om helhedsplan for Valby Idrætspark
  (med Vilh. Lauritzens tegnestue og Peter Holst) 
    2005
  Konkurrence om byrum i Herning
  (med Peter Holst plan og landskab)
    2007 

  Studierejser
  Siden 1998 har jeg arrangeret mere end 100 studierejser og inspirationsture til 15 byer og regioner i Europa (Amsterdam/Rotterdam, Barcelona, Basel/Freiburg, Berlin, Emscher Park, Glasgow/Edinburgh, Hamburg, Lissabon, London, Lyon, Madrid, Manchester, Malmø/Helsingborg, Paris, Zürich). Turene er bl.a. arrangeret for Fagudvalg og Byråd fra Holbæk, Kalundborg, Vordingborg, Rødovre, Nord- og Syddjurs, Hvidovre, Svendborg, Karlebo og København, kvarterløftssekretariaterne i København, Plan 09, Lokale- og Anlægsfonden, realkreditinstitutioner og boligselskaber, Kommunalteknisk Chefforening samt Byggesocietetet. 

  STØRRE EFTERUDDANNELSES-KURSER
  Kommunikation og formidling, Dansk Magisterforening    2000
  DJØF’s projektlederkursus     2004

  NETVÆRK
  Medlem af Byggeriets Netværk og Byggesocietetet (By- og planlægningsgruppen). 

  EGET FIRMA pr. 1. marts 2008:
  Projektleder, planlægning, beboerdialog og gennemførelse:
  Karre 02 ved Ærøvej/Bogøvej, Frederiksberg 
    2008 – 2010
  Projektleder og beboerdialog: Den Grønne Forbindelse,
  opgradering af og nyt byrum ved Kirkegårdsvej, Kbh. S 
    2008 - 2010 
  Beboerkoordinator og information:
  Renovering af Lejerbo afdeling 166, Vangen i Holbæk
    2009 – 2012
  Projektleder og beboerdialog:
  Københavns nye folkepark på DSB-grunden, Nørrebro
    2010 – 2012
  Byfornyelseskonsulent Haraldsgade Områdeløft, Kbh N.    2010