Berlin

Berlin besøger man specielt for at se:

Byomdannelse i stor skala, renovering i midtby og forstad, energirenovering, bæresdygtig planlægning, LAR-planlægning, beboerinddragelse, kultur i byomdannelsen.

Efter murens fald i 1989 var forventningerne til Berlins nye rolle i Europa enorme. Med en perfekt beliggenhed mellem Øst og Vesteuropa var der ingen grænser for drømmene om at kunne tiltrække de multinationale firmaers domiciler, internationale organisationers hovedsæder og frem for alt få opført nye boliger til de mange tilflyttere. Sådan gik det ikke helt. Men tranformationen af Berlin er stadig et imponerende eksempel på bybygning. Og der er mange gode eksempler på både pompøse bygværker og mere profant byggeri. Og fælles for det hele er en efterhånden indgroet tradition for at tænke bæredygtigt og involverende.