Basel / Zürich

Basel og Zürich besøger man for specielt at se:
Miljøbevidst og bæredygtig planlægning, spændende boligbyggerier, nænsom byfornyelse, omdannelse af erhvervsområder.

I både Basel og Zürich er der gode eksempler på, at en stor miljøbevidsthed har en afgørende rolle i byplanlægningen. I Basel blev det f.eks. ved en folkeafsteming i 0'erne besluttet at hæve indkomstskatten for at støtte miljøindsatserne. Denne tankegang har medført mange spændende projekter, der kan inspirere os herhjemme.

Zürich var hjemby for en stor del af landets sværindustri, og i takt med afvikling og udflytning af denne, er der frigjort plads til etablering af nye, bæredygtige bydele, hvor kreative erhverv, vidensindustri og undervisning har fået god plads. "Smart-city-begrebet" fylder også meget i planlægningen.

I begge byer er der tillige gode eksempler på nænsom byfornyelse i de hyggelige bymidter.