4 nye gårdhaver i København

Sammen med Niels Lützen Landskabsarkitekter vandt vi i 2013 opgaven med at planlægge og koordinere etableringen af 4 nye gårdhaver. 

De fire nye, fælles gårdhaver i Alsgade på Vesterbro, Vejlegade på Østerbro, samt Svenskelejren og Brønshøjvej i Brønshøj, er nu alle godkendt til projektering af kommunen og den første er ved at være færdig.

I karreen Alsgade, Enghavevej, Ny Carlsberg Vej og Dannevirkegade er alt det grønne på plads. Tilbage står etablering af to cykelrum i kælderen, som ejendommen selv bekoster, og anlæg af trapper/ramper til disse. Det arbejde forventes at kunne afsluttes i løbet af foråret.

Anlægsgartneren er klar til at gå i jorden i karren Brønshøjvej, Frederikssundsvej, Elmelundevej og Rytterskolehøj, så beboerne kan se frem til en dejlig have til sommer.   

Den anden gårdhave på de kanter; den halve karre Svenskelejren, Højenhald og Frederikssundsvej er sendt i udbud med forventet anlægsstart i det sene forår. 

Den sidste af de fire gårdhaver er i karreen Vejlegade, Strandboulevarden, Horsensgade og Silkeborg Plads, som projekteres nu. Her forventer vi, at kunne sende i udbud i løbet af den næste måneds tid, så gartnerne kan komme i jorden til sommer.